Menu Đóng

Bà Rịa – Vũng Tàu thí điểm 2 mô hình Hội quán trong nông nghiệp

Bưởi 2

Ngày 5/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2325/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình Hội quán trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo đó, thành lập 02 mô hình Hội quán trong nông nghiệp là Hội quán Bưởi Da Xanh Sông Xoài (trụ sở tại xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ với số thành viên ban đầu dự kiến 20 người) và Hội quán Ca Cao (trụ sở tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức với số thành viên ban đầu dự kiến 40 người).

Mô hình hội quán nhằm tổ chức sinh hoạt liên kết những người dân tại địa phương, thực hiện kết nối ngành nghề, sản xuất mặt hàng nông sản chủ lực, chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất, thông tin thị trường, liên kết tiêu thụ sản phẩm; phát huy tinh thần đoàn kết, tính tự nguyện, tự chủ, tự quản của người dân trong cộng đồng; nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho nông hộ, cùng địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Nguyên tắc hoạt động của Hội quán là tự nguyện, tự quản; Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; Tự bảo đảm kinh phí hoạt động; Không vì mục đích lợi nhuận; Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội quán. Hội quán đảm bảo đạt được tiêu chí 5 cùng: Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng trách nhiệm; cùng hưởng lợi.

Hoạt động chính của hội quán là tổ chức tham gia thực hiện các mô hình trình diễn sản xuất, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội thảo, tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất hiệu quả, tiên tiến trong và ngoài tỉnh; Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất của bản thân đến các thành viên khác trong Hội quán; Thường xuyên cập nhật các kiến thức, công nghệ mới trong sản xuất từ các cơ quan chuyên ngành, các phương tiện thông tin đại chúng và các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm sản xuất để chia sẻ, thảo luận cùng các thành viên của Hội quán.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đưa ra các giải pháp để hổ trợ hội quán như: Hướng dẫn thủ tục thành lập; Ưu tiên tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; Hỗ trợ các thành viên Hội quán tham quan, học tập kinh nghiệm tại các vùng sản xuất tiên tiến, hiệu quả cao và có cùng đổi tượng sản xuất chủ lực của Hội quán; Tập trung hướng dẫn cho các thành viên Hội quán thực hiện thủ tục, hồ sơ đế thụ hưởng các cơ chế chính sách hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành; Hỗ trợ các Hội quán tham gia hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh nhằm mục đích quảng bá, giới thiệu và tìm đầu ra cho sản phẩm.

Trong tổ chức thực hiện, đối với Hội Nông dân và và Hội Làm vườn tỉnh: Tổ chức, tuyên truyền cho người dân biết và tự nguyện tham gia Hội quán nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao kiến thức sản xuất nông nghiệp cho hộ dân góp phần tăng thu nhập và thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; Tăng cường kết nối, liên kết giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khoa học, hiệp hội ngành hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm để hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

TẤN PHƯỚC – HND TỈNH