Menu Đóng
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

Ảnh minh họa Ngày 07/8/2019, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 54-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sau khi nghe Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa

Hội Nông dân tỉnh phát động thi đua năm 2020 Năm 2020, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh, là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh cũng như của

Ảnh: Anh Thắng đang chăm sóc vườn tiêu của gia đình Anh Nguyễn Thắng là chi hội trưởngnông dân thôn Tân Hòa, xã Bàu Chinh, đồng thời gia đình anh cũng là hộ hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện nhiều năm

Phụ phẩm từ công trình khí sinh học gồm nước thải, bã thải là những sản phẩm có giá trị trong SX nông nghiệp… Sau 5 năm triển khai dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp (LCASP), nhiều hộ nông dân ở Sóc Trăng đã vươn lên làm giàu. Giá trị kinh tế

Hội Nông dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2020 Ngày 08/8/2019, Hội Nông dân tỉnh ban hành Quy định số 03-QĐ/HNDT về quy định tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi giai