Menu Đóng

DÂN VẬN Vấn đề Dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên cần phải nhắc lại. I. NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ Nước ta là nước dân chủ. Đây là cơ sở, tiền đề có tính chất quyết định

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

Trong tháng 9/2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực, tiêu biểu như: Quán karaoke chỉ được mở cửa đến 0 giờ sáng; Điều kiện chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm… THƯƠNG MẠI Quán karaoke chỉ được mở cửa đến 0 giờ sáng Đây

Ảnh: Anh Thắng đang chăm sóc vườn tiêu của gia đình Anh Nguyễn Thắng là chi hội trưởngnông dân thôn Tân Hòa, xã Bàu Chinh, đồng thời gia đình anh cũng là hộ hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện nhiều năm

Phụ phẩm từ công trình khí sinh học gồm nước thải, bã thải là những sản phẩm có giá trị trong SX nông nghiệp… Sau 5 năm triển khai dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp (LCASP), nhiều hộ nông dân ở Sóc Trăng đã vươn lên làm giàu. Giá trị kinh tế

Hội Nông dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2020 Ngày 08/8/2019, Hội Nông dân tỉnh ban hành Quy định số 03-QĐ/HNDT về quy định tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi giai