bursa escort bayan görükle bayan escort

bursa escort görükle escort

perabet giris adresi canli casino perabet 1xbet bahis kacak iddaa alanya escort bayan antalya escort bodrum escort seks hikayeleri sex hikayeleri

görükle escort escort bayan elit bayan escort escort kızlar bursa vip bayan eskort escort bayanlar escort

Hội Nông dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2020 – Hội nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Menu Đóng

Hội Nông dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2020

Hội Nông dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2020

IMG20190607144946 IMG_20190615_033130

Bia 4 Bia 4

Ngày 08/8/2019, Hội Nông dân tỉnh ban hành Quy định số 03-QĐ/HNDT về quy định tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2020. Đối tượng là hộ nông dân sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, hàng năm có đăng ký danh hiệu hộ sản xuất-kinh doanh giỏi do Hội Nông dân các cấp phát động. Ngoài những tiêu chuẩn chung, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi phải đạt các tiêu chí cụ thể:

1. Tiêu chuẩn về thu nhập:

Hàng năm, trên cơ sở quy định mức thu nhập đạt chuẩn nông thôn mới quy định trong Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, để xác định mức thu nhập cụ thể cho danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Và tiêu chuẩn về thu nhập hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp được tính như sau:

– Cấp Cơ sở (xã, phường, thị trấn): Gấp 1,25 lần so với mức thu nhập đạt chuẩn nông thôn mới.

– Cấp huyện (huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh): Gấp 1,5 lần so với cấp cơ sở.

– Cấp tỉnh: Gấp 3 lần cấp cơ sở.

– Cấp Trung ương: Gấp 6 lần so với cấp cơ sở.

2. Tiêu chuẩn về đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh:

– Danh hiệu nông dân SX-KD giỏi cấp cơ sở ( xã, phường, thị trấn): Tích cực hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, áp dung khoa học kỹ thuật, tạo việc làm mới có tác dụng tốt đối với hội viên nông dân; Hàng năm giúp đỡ được ít nhất 5 lao động về kiến thức KHKT, kinh nghiệm sản xuất để phát triển sản xuất.

– Danh hiệu nông dân SX-KD giỏi cấp huyện (huyện, thị, thành phố): Có 2 năm trở lên liên tục đạt danh hiệu nông dân SX-KD giỏi cấp cơ sở; Hàng năm hướng dẫn, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho ít nhất 10 lao động trở lên; Hàng năm giúp đỡ được ít nhất 5 lao động có việc làm và 3 lượt hộ khó khăn về kiến thức KHKT, kinh nghiệm sản xuất, vốn, vật tư để phát triển sản xuất, kinh doanh.

– Danh hiệu nông dân SX-KD giỏi cấp tỉnh:Có 2 năm trở lên liên tục đạt danh hiệu nông dân SX-KD giỏi cấp huyện; Hàng năm hướng dẫn, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho ít nhất 15 lao động trở lên; Hàng năm giúp đỡ được ít nhất 10 lao động có việc làm và 5 lượt hộ khó khăn về kiến thức KHKT, kinh nghiệm sản xuất, vốn, vật tư để phát triển sản xuất, kinh doanh; Tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn khi có yêu cầu.

– Danh hiệu nông dân SX-KD giỏi cấp Trung ương: Có 3 năm trở lên liên tục đạt danh hiệu nông dân SX-KD giỏi cấp tỉnh; Hàng năm hướng dẫn, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho ít nhất 20 lao động trở lên; Hàng năm tạo việc làm ổn định cho 15 lao động trở lên có việc làm và giúp đỡ có hiệu quả ít nhất 7 lượt hộ khó khăn về kiến thức KHKT, kinh nghiệm sản xuất, vốn, vật tư để phát triển sản xuất, kinh doanh; Tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn khi có yêu cầu.

TẤN PHƯỚC – HND TỈNH