bursa escort bayan görükle bayan escort

bursa escort görükle escort

perabet giris adresi canli casino perabet 1xbet bahis kacak iddaa alanya escort bayan antalya escort bodrum escort seks hikayeleri sex hikayeleri

görükle escort escort bayan elit bayan escort escort kızlar bursa vip bayan eskort escort bayanlar escort

Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân – Hội nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Menu Đóng

Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân

Trong những năm qua, các cấp Hội trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, đề ra chương trình, kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước và của Hội; hình thức và nội dung tuyên truyền có nhiều đổi mới, thiết thực đến nhu cầu sản xuất, đời sống của hội viên, nông dân; tạo nên sự đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của nông dân với Đảng và Nhà nước.

Qua đó, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua của Hội, tham gia các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”…. gắn với đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” và phong trào “ Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh”…Trong thực tế xuất hiện nhiều tập thể Hội và cá nhân cán bộ hội viên nông dân tiêu biểu, xuất sắc được biểu dương, tôn vinh tại các Hội nghị từ Trung ương đến địa phương. Cụ thể trong 5 năm qua, nhiệm kỳ 2018 – 2023, các đợt thi đua do Hội phát động đều được 100% cán bộ, hội viên hưởng ứng, có 2.109 tập thể, cá nhân được biểu dương với nhiều hình thức và danh hiệu thi đua khác nhau, trong đó có nhiều cá nhân được khen thưởng bậc cao. Hội Nông dân tỉnh đã 02 lần được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cờ thi đua và nhiều Bằng khen của Trung ương Hội và UBND tỉnh. Có 03 nông dân được tặng Huân chương lao động hạng Ba, 10 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng 02 cờ thi đua xuất sắc cho Hội Nông dân tỉnh, 01 cờ thi đua nhiệm kỳ cho Hội Nông dân huyện Châu Đức; tặng bằng khen cho 34 tập thể và 69 cá nhân; tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 157 cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 01 cờ thi đua xuất sắc cho HND tỉnh, tặng bằng khen cho 81 tập thể và 685 cá nhân; vinh danh 03 nông dân là công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. BCH Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 284 tập thể và 745 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân và thực hiện các phong trào thi đua do Hội phát động. Các cấp Hội thường xuyên nêu gương “Người tốt việc tốt” để nông dân học tập, làm theo.

Song, công tác tuyên truyền, vận động nông dân không ít nơi chưa thường xuyên, kịp thời, nội dung còn chung chung, chưa thu hút mạnh mẽ nông dân tham gia; từ đó hạn chế kết quả thực hiện Nghị quyết, chưa thực sự đi vào cuộc sống một cách đồng bộ.

Vì vậy, trong tình hình mới: Thời kỳ đang đẩy nhanh Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phải theo kịp tiến trình, gắn với lợi ích về vật chất, tinh thần của hội viên, nông dân. Cần chú ý những vấn đề sau:

Một là: Xác định chi hội; tổ Hội là địa bàn triển khai các phong trào hành động cách mạng; là nơi tập họp, sinh hoạt hội viên, nông dân.

Hai là: Chọn hình thức sinh hoạt với chuyên đề lồng ghép; trong thực tế nhiều nơi sinh hoạt tổ Hội lồng ghép rất có hiệu quả như: Tổ vay vốn, tổ hợp tác, Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, Câu lạc bộ Pháp luật…

Ba là: Chọn nội dung cụ thể triển khai học tập Nghị quyết của Đảng, của cấp ủy; chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, của chính quyền; công tác Hội, việc sản xuất, liên doanh, liên kết, hội nhập quốc tế ….cần chọn nội dung trọng tâm để trao đổi, bàn bạc nhất là những vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nông dân.

Bốn là: Phân công cán bộ Hội trực tiếp truyền đạt; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, nội dung gọn, dễ nghe, dễ hiểu. Cán bộ đủ khả năng đối thoại với nông dân (khi cần thiết).

Năm là: Không khí sinh hoạt cần tạo sự cởi mở, dân chủ, gần gũi để nông dân mạnh dạn trao đổi, phản ảnh những tâm tư, vướng mắc. Biểu dương, nêu gương “Người tốt, việc tốt” trong chi, tổ Hội hoặc trong địa phương để mọi người học tập.

Để thực hiện được những vấn đề trên là tạo cơ sở, là cái gốc để đánh giá xếp loại chất lượng các cấp Hội vững mạnh. Trong thời gian đến các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thiết thực; đi sát cơ sở, chi, tổ Hội để công tác tuyên truyền vận động nông dân đạt hiệu quả.

                                                                                                                                                                                                                             Ban Xây dựng Hội