bursa escort bayan görükle bayan escort

bursa escort görükle escort

perabet giris adresi canli casino perabet 1xbet bahis kacak iddaa alanya escort bayan antalya escort bodrum escort seks hikayeleri sex hikayeleri

görükle escort escort bayan elit bayan escort escort kızlar bursa vip bayan eskort escort bayanlar escort

Kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Sở Khoa học&Công nghệ giai đoạn (2015-2020) – Hội nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Menu Đóng

Kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Sở Khoa học&Công nghệ giai đoạn (2015-2020)

Nhằm thực hiện mục tiêu: đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn 2015-2020, các cấp Hội Nông Dân tỉnh đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT tích cực thực hiện các hoạt động trong Chương trình phối hợp họat động giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Hội Nông Dân tỉnh đã từng bước chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học cho người dân và đạt được một số kết quả nổi bật như:

+ Đã phối hợp tổ chức 48 lớp tập huấn khoa học và công nghệ cho 3.986 hội viên nông dân tham dự và 30 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng tin học nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng tin học áp dụng vào công việc tại các xã, phường, thị trấn cho 900 lượt học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UV. BCH Hội cơ sở; Cấp phát 60.000 bản tin phổ biến kiến thức; 6.000 bản tin Khoa học và người lãnh đạo; 6.000 bản tin Sở Hữu trí tuệ; 800 bản tin TBT và Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng; Từ năm 2008 đến nay, hàng quí nông dân còn được nhận đặc san: “Bản tin nông nghiệp và thị trường” đây là một kênh thông tin giúp nông dân tiếp cận thị trường.

+ Xây dựng nhiều mô hình, đề tài chuyển giao khoa học công nghệ và nhân rộng ra cho hội viên nông dân nhằm tăng thêm thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội trong vùng như: Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mã hóa mã vạch, công nghệ thông tin xây dựng quy trình quản lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hồ tiêu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”; Mô hình “Xây dựng mô hình thử nghiệm nuôi thương phẩm cá tráp vàng trong ao đất tại xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT”; Mô hình trồng hoa tết tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, Phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa; Mô hình nhãn xuồng cơm vàng đại diện HTX Nhân tâm; Mô hình hồ tiêu Bà Rịa đại diện hộ ông Phan Văn Màng, xã Quảng thành, huyện Châu Đức; Mô hình Muối sạch Bà Rịa đại diện HTX muối Chợ Bến, huyện Long Điền; Mô hình trổng Khoai mài tại huyên Đất Đỏ…. Xây dựng cải tạo vườn trồng bưởi áp dụng công nghệ sản xuất an toàn, tạo ra sản phẩm an toàn cung cấp cho thị trường.

+ Vận động, hướng dẫn CB, HV, ND tham gia cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc”, Hội thi “Sáng tạo Nhà nông” và Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu”. Kết quả đã có 18 giải pháp tham gia dự thi và 10 giải pháp đạt giải như: đề tài Trồng tiêu ra hoa theo ý muốn và huấn luyện vịt trời; đề tài kỹ thuật xử lý bưởi da xanh ra hoa trái vụ; đề tài Lập điểm cung cấp mô hình hệ thống tưới bù áp ASOP cho cây đa niên….. Và có 03 Sáng tạo kỹ thuật được Hội Nông dân Trung ương công nhận trao giải (Phạm Tấn Phước đề tài Xây dựng mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ theo hướng Việt GAP và Nguyễn Văn Gia đề tài Xe lăn lu nền ruộng muối và cào muối. : Lâm Ngọc Nhâm đề tài Trồng vườn hồ tiêu ra hoa theo ý muốn, Mô hình chăn nuôi Huấn luyện Vịt trời Bầu Mây bằng luyện tập thể dục thể thao). Điển hình như trong công tác hướng dẫn, hỗ trợ nông dân thực hiện chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, sở hữu trí tuệ đối với các nông sản địa phương. Hội Nông dân đã phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông sản tỉnh khảo sát, hướng dẫn Tổ hội nghề nghiệp sản xuất, nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu tại thôn Liên Hiệp 1 xã Xà Bang xây dựng nhãn hiệu “Nấm dược liệu Xà Bang” và thực hiện chỉ dẫn địa lý một số loại nông sản như: Bơ sáp, Nấm dược liệu, hồ tiêu sạch. . .Ngoài ra, Hội Nông Dân tỉnh BR-VT đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức 89 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng khai thác thông tin KHCN trên mạng Internet dành cho CB, HV ND và thực hiện duy trì 02 dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh: “Thử nghiệm mô hình nuôi cua đồng thương phẩm trong ao đất và ruộng lúa tại huyện Đất Đỏ” và “Trồng thanh long ruột đỏ” tại xã Bông Trang, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc;

+ Thực hiện Dự án: “Xây dựng và nhân rộng mô hình hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản” Hội Nông dân Hội hỗ trợ các hộ nông dân SX-KD giỏi, các chủ trang trại, các HTX tham gia Hội chợ “Nông nghiệp-nông thôn khu vực Nam Bộ” do TW Hội tổ chức nhằm tạo điều kiện giới thiệu, quảng bá những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh, thực hiện các hoạt động kết nối giao thương, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, tìm cơ hội liên kết sản xuất – chế biến- tiêu thụ nông sản, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Thực hiên Dự án: “Xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững cho hộ hội viên nông dân nghèo”. Nuôi dê sinh sản tại các xã Xuân Sơn, Sơn Bình, Láng Lớn, nuôi nhím sinh sản tại phường Long Hương, Kim dinh, nuôi gà ta thả vườn tại xã Tóc Tiên đang được các hộ nông dân nghèo tiếp tục nhân rộng. Mô hình nuôi dê sinh sản tại xã Long phước, nuôi bò sinh sản tại xã Phước Long Thọ và xã Phước Hưng mới được Hội triển khai trong tháng 7 năm 2017, đang được 24 hộ hội viên nông dân nghèo phấn khởi đón nhận và thực hiện. Hội Nông dân tỉnh dẫ tổ chức 21 lớp tập huấn kỹ thuật, 21 Hội thảo gắn với các mô hình giảm nghèo….

z2439003347664_d187ec09bbfade26d08b2ea6460a47b3

ảnh: TS Nguyễn Văn Bắc –Phó Trưởng đại diện Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tại Nam Bộ đang trao đổi với hội viên nông dân về nội dung “Giải pháp xử lý môi trường trong chăn nuôi góp phần xây dựng nông thôn mới”

Nhìn chung, với sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo Sở KH&CN và Hội Nông dân tỉnh, trong 5 năm qua, “Chương trình phối hợp họat động giữa Sở Khoa học&Công nghệ với Hội Nông Dân tỉnh BR-VT giai đoạn 2015-2020” được tổ chức đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, khẳng định Chương trình phối hợp họat động giữa hai đơn vị là hiệu quả, thiết thực. Từ đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, kinh tế tập thể, góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và xây dựng nông thôn mới; Nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế -xã hội các vùng nông thôn và trình độ ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất, đời sống, kinh doanh, dịch vụ của nông dân. Đẩy mạnh các họat động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và dịch vụ của các tổ chức, cá nhân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội vùng nông thôn của tỉnh.

Trên cơ sở kết quả đạt được, trong thời gian tới hai đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Khoa học&Công nghệ và Hội Nông Dân tỉnh BR-VT giai đọan 2021-2025” với các nội dung, giải pháp cụ thể chương trình phối hợp tiếp tục được triển khai với các nội dung trọng tâm về tuyên truyền; vận động, hướng dẫn, khuyến khích, hỗ trợ để thu hút hội viên, nông dân tích cực ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; xây dựng các mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ…Hỗ trợ các HTX nông nghiệp tham gia các chương trình KHCN, ứng dụng TBKT, đổi mới công nghệ, sản phẩm, nâng cao năng suất lao động. Tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh, các tổ chức khoa học &công nghệ…có liên quan thực hiện các dự án xây dựng các mô hình tiên tiến về áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong nông dân; tổ chức các cuộc thi về công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật và công nghệ, về phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh của nông dân.

Lê Mai

(Hội ND tỉnh BR-VT)