Triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2017

Ngày 6-9 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 8462/UBND-VP chỉ đạo việc triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2017.

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Báo cáo số 374/BC-SLĐTBXH) về kết quả kiểm tra, giám sát chính sách giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2017 tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh, nhìn chung, người nghèo đã được tiếp nhận đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và địa phương, không còn nhà tạm bợ, tre nứa, tỉ lệ hộ nghèo ngày càng được giảm xuống, đời sống của người dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được cải thiện và thoát nghèo bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế. Qua giám sát nhận thấy một số hộ nghèo vẫn còn ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, lợi dụng chính sách hỗ trợ của Nhà nước để không chịu thoát nghèo nhằm hưởng lợi từ chính sách đối với hộ nghèo; việc xác định phân loại hộ nghèo vẫn còn nhiều thiếu sót, chưa chính xác. Tại các địa phương, việc triển khai các chính sách giảm nghèo đến thôn, ấp chưa được thực hiện bằng văn bản mà thông qua các cuộc họp tại thôn, ấp; chưa niêm yết các quy định trong thực hiện các chính sách giảm nghèo tại trụ sở UBND các xã, phường. Phần lớn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh có mức thu nhập thấp, đông con, gia đình có người ốm đau thường xuyên, thiếu đất canh tác, thiếu phương tiện sản xuất, trình độ học vấn thấp, không biết cách làm ăn; còn tình trạng học sinh con hộ nghèo bỏ học, điều này gây khó khăn trong việc thực hiện giảm nghèo trong thời gian tới…

Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế của các địa phương trong việc triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo mà đoàn giám sát đã nêu trong báo cáo, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với các Sở, ngành

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai, hướng dẫn kịp thời các chính sách đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

- Sở Giáo dục và đào tạo: Triển khai đầy đủ, kịp thời đến các trường học trên địa bàn tỉnh về chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho con hộ nghèo, hộ thoát nghèo. Chỉ đạo các trường, phối hợp với UBND cấp xã, tổ chức hội, đoàn thể tìm hiểu nguyên nhân học sinh bỏ học để có biện pháp vận động, hỗ trợ tạo điều kiện cho các em tiếp tục đến trường.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Nông dân tỉnh: Chủ dộng phối hợp với các địa phương chọn các hộ có nhu cầu và khả năng thực hiện mô hình giảm nghèo, sau khi được hỗ trợ các hộ phải cam kết duy trì mô hình và làm cơ sở nhân rộng mô hình cho các hộ nghèo khác.\

- Ban Dân tộc tỉnh: Chủ động nắm bắt nhu cầu, điều kiện của người dân tộc để có phương án hỗ trợ cây, con giống, vật nuôi cho phù hợp với từng địa bàn. Việc cung cấp cây, con giống phải đảm bảo về chất lượng, thời gian chuyển giao phù hợp với thời vụ.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Rà soát lại chất lượng đầu thu truyền hình số mặt đất đã lắp đặt cho các hộ nghèo, bảo đảm chất lượng thu hình phục vụ tốt nhu cầu sử dụng của người dân.

- Sở Y tế: Triển khai đồng bộ đến các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh về chính sách hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Tăng cường công tác truyền thông, thực hiện tốt chính sách dân số.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh: Khi thực hiện cấp thẻ BHYT cho người dân cần có sự kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tránh trình trạng sai lệch.

- Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh: Nghiên cứu nâng mức vay tối đa theo quy định cho những hộ nghèo làm ăn có hiệu quả, thực hiện việc cho vay đúng đối tượng, tránh trường hợp hộ nghèo có nhu cầu nhưng không được vay; phối hợp với các ngành có liên quan đề xuất giảm lãi suất cho vay hộ nghèo chuẩn tỉnh, hộ cận nghèo chuẩn tỉnh và hộ mới thoát nghèo.

2. Đối với UBND các huyện, thành phố:

- Nghiêm túc tiếp thu và có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kiến nghị của Đoàn giám sát; chủ động rà soát công tác triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo thuộc địa bàn quản lý nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại để khắc phục, đặc biệt quán triệt việc điều tra xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phải bảo đảm tính công bằng, khách quan, chính xác. Đối với những trường hợp, cán bộ cố tình xác định sai đối tượng hộ nghèo cần phải đưa ra xem xét xử lý kỷ luật.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện, thành phố.

- Tăng cường các giải pháp để nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Đối với thành phố Vũng Tàu khẩn trương thực hiện chi trả tiền điện kịp thời cho hộ nghèo./.

Ban TG HND tỉnh (Theo Cổng TTĐT BR-VT)

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Số lần xem 70 lần

HỘI NÔNG DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
© Bản quyền thuộc về HỘI NÔNG DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU. Địa chỉ: Khu Hành Chính Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 TRANG CHỦ  GIỚI THIỆU  XÂY DỰNG HỘI  HOẠT ĐỘNG HỘI  VĂN BẢN HỘI  HỎI ĐÁP                                   Website được phát triển bởi Trung Tâm CNTT&TT T.BRVT