Hội Nông dân và Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ký Kế hoạch phối hợp về công tác phòng chống tội phạm giai đoạn 2017-2021

  0510201711  0510201712

                       Ảnh: Đ/c Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Cục trưởng C42, Bộ Công an phát biểu khai mạc

                Từ ngày 29-30/9/2017, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tội phạm cho 15 tỉnh (Hội Nông dân và Công an) trọng điểm tại tỉnh Lâm Đồng (trong đó có Hội Nông dân và Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Hội nghị tập huấn nhằm giúp cho công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện Chương trình phối hợp số 45-CTPH/HND-BCA, ngày 6/7/2017, giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Công an về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017-2021, đạt hiệu quả, sát với tình hình thực tế của địa phương, phát huy hơn nữa công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.

0510201713

 

Ảnh: Đ/c Phạm Tấn Phước – Đại diện HND tỉnh BR-VT  phát biểu

Ngày 03/10/2017, Hội Nông dân và Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ký Kế hoạch phối hợp số 399-KH/HND-CAT về công tác phòng chống tội phạm giai đoạn 2017-2021. Mục đích của Kế hoạch là nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm từ nhận thức, ý thức đến thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn và yêu cầu công tác Công an trong tình hình mới. Phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp nông dân và Lực lượng Công an nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kế hoạch phối hợp đã phân công cụ thể trách nhiệm của 2 đơn vị, gồm có 5 nội dung:

Thứ nhất, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tập trung vào địa bàn nông thôn.

Thứ hai, tăng cường trao đổi thông tin, tình hình tội phạm, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; phối hợp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm các cấp Hội, hội viên nông dân trong công tác phòng, chống tội phạm.

Thứ ba, phát động phong trào nông dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nông dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào thi đua do Hội và địa phương phát động.

Thứ tư, phối hợp xây dựng mô hình, Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay.

Thứ năm, phối hợp tham mưu, đề xuất xây dựng, thực hiện có hiệu quả các nội dung của đề án, dự án, các Chương tình phòng, chống tội phạm có liên quan; quỹ phòng chống tội phạm các cấp.

TẤN PHƯỚC

Hội Nông dân tỉnh

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Số lần xem 125 lần

HỘI NÔNG DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
© Bản quyền thuộc về HỘI NÔNG DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU. Địa chỉ: Khu Hành Chính Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 TRANG CHỦ  GIỚI THIỆU  XÂY DỰNG HỘI  HOẠT ĐỘNG HỘI  VĂN BẢN HỘI  HỎI ĐÁP                                   Website được phát triển bởi Trung Tâm CNTT&TT T.BRVT