bursa escort bayan görükle bayan escort

bursa escort görükle escort

perabet giris adresi canli casino perabet 1xbet bahis kacak iddaa alanya escort bayan antalya escort bodrum escort seks hikayeleri sex hikayeleri

görükle escort escort bayan elit bayan escort escort kızlar bursa vip bayan eskort escort bayanlar escort

Công văn 540-CV/HNDT, ngày 24/3/2020 về hỗ trợ DN vừa và nhỏ khởi nghiệp – Hội nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Menu Đóng

Công văn 540-CV/HNDT, ngày 24/3/2020 về hỗ trợ DN vừa và nhỏ khởi nghiệp

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

*

Số: 540-CV/HTNDT

V/v hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: – Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã

– Hội Nông dân xã Long Sơn

Thực hiện triển khai Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 07/03/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025.

Theo hướng dẫn số 392/HD-SKCN ngày 27/05/2019 về Hướng dẫn Quy trình, lập hồ sơ thực hiện và hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thuộc Đề án “Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2019 – 2025”. Các thông tin Đề án, Hướng dẫn, mẫu đơn đăng ký và các tài liệu được đăng tải trên website của Sở KH&CN, địa chỉ http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp phát triển thuận lợi, Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã, Hội Nông dân xã Long Sơn Thông báo đến các cơ sở, các doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ truy cập vào website http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/ để đăng ký được hỗ trợ.

Chi tiết vui lòng liên hệ: Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh tại địa chỉ: số 04 đường Xuân Diệu, P.7, thành phố Vũng Tàu; email: startup.brvt@gmail.com; điện thoại: 02546.501.999 hoặc 0977.337.792.

Nơi nhận:

– Như trên.

– Ban KT-XH.

– Lưu VT

TM.BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đoàn Văn Hai