bursa escort bayan görükle bayan escort

bursa escort görükle escort

perabet giris adresi canli casino perabet 1xbet bahis kacak iddaa alanya escort bayan antalya escort bodrum escort seks hikayeleri sex hikayeleri

görükle escort escort bayan elit bayan escort escort kızlar bursa vip bayan eskort escort bayanlar escort

Hội Nông dân tỉnh phát động thi đua năm 2020 – Hội nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Menu Đóng

Hội Nông dân tỉnh phát động thi đua năm 2020

Hội Nông dân tỉnh phát động thi đua năm 2020

F:\2019\Ảnh\KL 61\IMG_20200103_142742.jpg

F:\2019\Ảnh\KL 61\IMG_20200103_142755.jpg

F:\2019\Ảnh\KL 61\IMG_20200103_142815.jpg

F:\2019\Ảnh\KL 61\IMG_20200103_142818.jpg

F:\2019\Ảnh\KL 61\IMG_20200103_142825.jpg

Năm 2020, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh, là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh cũng như của Hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mỗi cán bộ, hội viên nông dân, đoàn kết, sáng tạo ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020)” với những nội dung sau:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội VI Hội Nông dân tỉnh, Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hai là, tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên nông dân, theo hướng thiết thực, cụ thể và hiệu quả nhằm đưa Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước vào cuộc sống; các phong trào thi đua của Hội gắn với việc thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020 về“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Ba là, thực hiện tốt việc đăng ký thi đua từ cơ sở đến tỉnh. Các chỉ tiêu thi đua được cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương; 100% chỉ tiêu được giao đến chi, tổ Hội.

Bốn là, quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh. Nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ của Hội trong điều kiện mới và xây dựng người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Năm là, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng tập trung về cơ sở. Chỉ đạo các hoạt động của Hội có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 3 phong trào thi đua của Hội, chỉ đạo xây dựng mô hình, nhân ra diện rộng và tổng kết thực tiễn.

Sáu là, tích cực chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động dạy nghề và hỗ trợ nông dân; các cấp Hội chủ động công tác phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài tỉnh để khai thác, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho nông dân, nông thôn.

Bảy là, phối hợp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên giám sát việc thực hiện các chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân kịp thời đề xuất, kiến nghị với các cấp, các ngành giải quyết.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh, phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội VI Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023, các chỉ tiêu thi đua trong năm 2020 và lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2020.

Tấn Phước

Hội Nông dân tỉnh phát động thi đua năm 2020

F:\2019\Ảnh\KL 61\IMG_20200103_142742.jpg

F:\2019\Ảnh\KL 61\IMG_20200103_142755.jpg

F:\2019\Ảnh\KL 61\IMG_20200103_142815.jpg

F:\2019\Ảnh\KL 61\IMG_20200103_142818.jpg

F:\2019\Ảnh\KL 61\IMG_20200103_142825.jpg

Năm 2020, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh, là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh cũng như của Hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mỗi cán bộ, hội viên nông dân, đoàn kết, sáng tạo ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020)” với những nội dung sau:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội VI Hội Nông dân tỉnh, Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hai là, tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên nông dân, theo hướng thiết thực, cụ thể và hiệu quả nhằm đưa Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước vào cuộc sống; các phong trào thi đua của Hội gắn với việc thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020 về“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Ba là, thực hiện tốt việc đăng ký thi đua từ cơ sở đến tỉnh. Các chỉ tiêu thi đua được cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương; 100% chỉ tiêu được giao đến chi, tổ Hội.

Bốn là, quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh. Nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ của Hội trong điều kiện mới và xây dựng người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Năm là, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng tập trung về cơ sở. Chỉ đạo các hoạt động của Hội có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 3 phong trào thi đua của Hội, chỉ đạo xây dựng mô hình, nhân ra diện rộng và tổng kết thực tiễn.

Sáu là, tích cực chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động dạy nghề và hỗ trợ nông dân; các cấp Hội chủ động công tác phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài tỉnh để khai thác, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho nông dân, nông thôn.

Bảy là, phối hợp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên giám sát việc thực hiện các chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân kịp thời đề xuất, kiến nghị với các cấp, các ngành giải quyết.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh, phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội VI Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023, các chỉ tiêu thi đua trong năm 2020 và lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2020.

Tấn Phước

F:\2019\Ảnh\KL 61\IMG_20200103_142742.jpg

F:\2019\Ảnh\KL 61\IMG_20200103_142755.jpg

F:\2019\Ảnh\KL 61\IMG_20200103_142815.jpg

F:\2019\Ảnh\KL 61\IMG_20200103_142818.jpg

F:\2019\Ảnh\KL 61\IMG_20200103_142825.jpg

Năm 2020, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh, là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh cũng như của Hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mỗi cán bộ, hội viên nông dân, đoàn kết, sáng tạo ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020)” với những nội dung sau:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội VI Hội Nông dân tỉnh, Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hai là, tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên nông dân, theo hướng thiết thực, cụ thể và hiệu quả nhằm đưa Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước vào cuộc sống; các phong trào thi đua của Hội gắn với việc thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020 về“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Ba là, thực hiện tốt việc đăng ký thi đua từ cơ sở đến tỉnh. Các chỉ tiêu thi đua được cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương; 100% chỉ tiêu được giao đến chi, tổ Hội.

Bốn là, quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh. Nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ của Hội trong điều kiện mới và xây dựng người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Năm là, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng tập trung về cơ sở. Chỉ đạo các hoạt động của Hội có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 3 phong trào thi đua của Hội, chỉ đạo xây dựng mô hình, nhân ra diện rộng và tổng kết thực tiễn.

Sáu là, tích cực chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động dạy nghề và hỗ trợ nông dân; các cấp Hội chủ động công tác phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài tỉnh để khai thác, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho nông dân, nông thôn.

Bảy là, phối hợp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên giám sát việc thực hiện các chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân kịp thời đề xuất, kiến nghị với các cấp, các ngành giải quyết.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh, phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội VI Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023, các chỉ tiêu thi đua trong năm 2020 và lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2020.

Tấn Phước