Menu Đóng

Chi bộ Hội Nông dân tỉnh tổ chức sinh hoạt Chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh”

 

IMG20190729083945

Ngày 29/7/2019, Chi bộ phối hợp với chính quyền cơ quan Hội Nông dân tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh. Thành phần bao gồm tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh. Nội dung sinh hoạt bao gồm: Hoàn cảnh ra đời, nội dung, giá trị cốt lõi của Di chúc; những thành tựu trong 50 năm thực hiện Di chúc; bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc và tiếp tục thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Buổi sinh hoạt đã có nhiều ý kiến chia sẻ, trao đổi về 50 năm thực hiện Di chúc của Bác gắn với thực hiện chuyên đề năm 2019 về “Tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” và liên hệ thực tế nhiệm vụ trong tổ chức Hội. Đặc biệt, có 1 tiết mục văn nghệ nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong buổi sinh hoạt. Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới.

TÂN PHƯỚC – Hội Nông dân tỉnh