Menu Đóng

Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh và Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2019 – 2024

 

IMG20190731103918

F:\2019\Ảnh\HND - TDKT\DSC01956.JPG

Trong 05 năm qua, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh tham mưu trình UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 775 cá nhân là nông dân (Hộ gia đình nông dân) có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng cả nước xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương phát động; đề nghị và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 07 cá nhân là nông dân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó, đã góp phần to lớn vào những thành quả đạt được của Hội Nông dân tỉnh và thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực nông thôn.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, ngày 31/7/2019, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh và Hội Nông dân tỉnh ký kết Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2019 – 2024”. Nội dung phối hợp có 3 nội dung trọng tâm, bao gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng trong cán bộ, hội viên, nông dân; Tổ chức các phong trào thi đua và đẩy mạnh phong trào “Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến. Chương trình phối hợp nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân ở nông thôn, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, phát huy tính liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa hai ngành trong thời gian tới.

TẤN PHƯỚC – Hội Nông dân tỉnh